Blog

Arsenałowcy na wystawach

W Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie została zorganizowana czasowa wystawa ”Nigdy więcej. Sztuka przeciw wojnie i faszyzmowi w XX i XXI wieku”, która w jednym z jej aspektów nawiązuje do Wystawy Młodej Plastyki z 1955 roku. Prezentuje ona w nowym ujęciu problemy z którymi musieli się zmierzyć młodzie artyści w czasach wykorzystywania sztuki jako nośnika treści ideologicznych.

Czytaj więcej