Zarząd Fundacji zawiadamia o zgonie pana Wojciecha Luterka naszego Fundatora.
Pan Wojciech odszedł 12 maja 2020 roku w wieku 92 lat.

Pan Wojciech  ostatnie lata swojego życia poświęcił idei, którą dzielił ze swoją zmarłą w 2018 roku żoną Janiną Jasińską-Luterek,  upamiętnienia artystów związanych z legendarną wystawą ARSENAŁ w 1955 roku w Warszawie. Żona pana Wojciecha była malarką i jedną z głównych  organizatorek tej ważnej dla wolności artystycznych wystawy. W jego zamyśle Fundacja powinna  także promować młodych artystów zaangażowanych w tworzenie sztuki niezależnej, otwartej i wolnej. 

KOMUNIKAT ZARZĄDU FUNDACJI Z DNIA 14 MAJA 2020

Ze względu na to smutne wydarzenie oraz związane z nim konsekwencjami Zarząd Fundacji postanawia o wstrzymaniu do odwołania wszystkich projektów artystycznych i naukowych prowadzonych przez Fundację.

O Fundacji

W roku 2018 z inicjatywy Wojciecha Luterka, który był bliskim przyjacielem czwórki inicjatorów Ogólnopolskiej wystawy młodej plastyki, oraz Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wlkp w którym od 1977 roku gromadzone są prace artystów uczestniczących w legendarnej wystawie, została utworzona Fundacja „ARSENAŁ 55”.

Główne cele fundacji: kultywowanie pamięci o bezkompromisowych artystach z lat panowania reżimu autorytarnego, promowanie tworzących współcześnie artystów plastyków którzy w swoich bezkompromisowych dziełach, wolnych od nacisków politycznych, wyróżniają się wysokim poziomem artystycznym oraz propagowanie szeroko rozumianej wolności twórczej.

KULTYWUJEMY

Poprzez udział w organizowaniu wystaw, kultywujemy pamięć o artystach, którzy mieli odwagę przeciwstawić się opresyjnej władzy i byli bezkompromisowi w swoich poglądach artystycznych. Wspomagamy prace naukowe związane z badaniami nad procesem tworzenia się idei wystawy Arsenał.

WOLNOŚĆ

Wolność twórcza jako niezbędny element wyrazu artystycznego oraz brak ideologicznych czy innych społecznych ograniczeń narzucanych artystom jest dla nas elementem zasadniczym w procesie tworzenia się dzieła sztuki.

PROMUJEMY

Poprzez organizowanie corocznego konkursu artystycznego promujemy artystów którzy w swojej twórczości charakteryzują się wysokim poziomem artystycznym i bezkompromisowością w stosunku do prób ograniczania wolności artystycznych.

Blog

Arsenałowcy na wystawach

W Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie została zorganizowana czasowa wystawa ”Nigdy więcej. Sztuka przeciw wojnie i faszyzmowi w XX i XXI wieku”, która w jednym z jej aspektów nawiązuje do Wystawy Młodej Plastyki z 1955 roku. Prezentuje ona w nowym ujęciu problemy z którymi musieli się zmierzyć młodzie artyści w czasach wykorzystywania sztuki jako nośnika treści ideologicznych.

Czytaj więcej

Zespół fundacji

Wojciech Luterek

1928-2020
Prezes Honorowy
Fundator

Krzysztof Jędrzejczak

Prezes zarządu

Magdalena Sobierajczyk

Członek zarządu

Małgorzata Pera

Członek zarządu