Wystawa Malarstwa i rysunków Janiny Jasińskiej

W marcu 2019 roku Fundacja „ARSENAŁ 55” wsparła finansowo Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim przy organizacji wystawy prac zmarłej w 2018 roku Janiny(Janki) Jasińskiej.

Janka, jak ją wszyscy nazywali, była absolwentką ASP w Warszawie i należała do grupy inicjatorów ogólnopolskiej wystawy młodej plastyki, zorganizowanej w Warszawie w 1955 roku. Pod koniec lat 60. artystka wyjechała z Polski. Po krótkich pobytach we Francji i USA ostatecznie osiedliła się w Szwecji, gdzie kontynuowała swoją twórczość artystyczną. Prace Janki wystawiane były w renomowanych galeriach w Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Polsce. Pod koniec życia, ze względu na stan zdrowia, opuściła Szwecję i osiedliła się we Francji.

Wystawa malarstwa i rysunków Janki Jasińskiej, zainicjowana przez Muzeum Lubuskie, jest dla mieszkańców Gorzowa pierwszą okazją do zapoznania się z jej twórczością.

Podczas wernisażu władze Fundacji „ARSENAŁ 55”, w obecności mediów oraz reprezentantów władz samorządowych, przedstawiły Fundację „ARSENAŁ 55” oraz jej cele statutowe.

Dyrektor Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkoposkim dr Ewa Pawlak nagrodziła Prezesa Honorowego Fundacji „ARSENAŁ 55” Pana Wojciecha Luterka odznaką zasłużony dla Muzeum Lubuskiego